Kontakt

poczta

sport@sp6.gdynia.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
im. Antoniego Abrahama
81 – 194 Gdynia ul. Cechowa 22
tel/fax 58 6254025/58 6654888